< Înapoi

Primul Forum al Tinerilor din bazinul r. Bîc August 7, 2014

La 24 martie 2013, Centrul Naţional de Mediu cu susţinerea financiară a Ambasadei Finlandei la Bucureşti şi a fundaţiei americane EcoCatalyst Foundation a organizat la Chişinău Primul Forum al Tinerilor din Bazinul râului Bîc, eveniment care a adunat 450 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani, care îşi fac studiile în cele 98 de localităţi din bazin (raioanele Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi municipiul Chişinău), organe competente, APL-uri, ONG-uri, artişti, specialişti în domeniul protecţiei mediului.
Scopul organizării Forumului Tinerilor din bazinul râului Bîc a fost de a mobiliza tinerii, care sunt viitorii cetăţeni şi factori de decizie ai ţării pentru identificarea soluţiilor de salvare a râului Bîc alături de organele competente şi autorităţile din bazin. De asemenea, Forumul Tinerilor a oferit oportunitate Centrului Naţional de Mediu de a constitui o platformă a tinerilor interesaţi de aspecte de mediu şi de soluţionarea problemelor devastatoare cu care se confruntă râul Bîc, care ulterior s-au implicat şi au devenit membri activi în cadrul campaniei „Iubeşte-ţi rîul!” şi Consiliului Tinerilor „Iubeşte-ţi rîul!”.
Forumul Tinerilor din bazinul r. Bîc a durat o zi şi a fost găzduit de Filarmonica Naţională „Sergheri Lunchevici”, iar agenda acestuia a fost structurată în două sesiuni paralele. Aceste sesiuni au fost următoarele:
- Evoluarea colectivelor şcolare în cadrul concursului „Împreună Salvăm rîul Bîc!”
În cadrul acestei sesiuni 25 de colective şcolare ( circa 350 de participanţi) din localităţile bazinului r. Bîc (raioanele Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi municipiul Chişinău) au prezentat cântece, dansuri şi probe de teatru care reflectau problemele cu care se confruntă rîul Bîc în faţa unui juriu competent constituit din specialişti pe probleme de mediu, oameni de artă şi ONG-uri de profil. De asemenea, în cadrul acestei sesiuni a avut loc şi înmânarea premiilor câştigătorilor la categoriile – Foto şi Video pentru concursul Împreună Salvăm rîul Bîc, anunţat de Centrul Naţional de Mediu în luna ianuarie 2013, concurs care s-a bucurat de o popularitate mare în rândurile tinerilor. În urma evaluării lucrărilor juriul a desemnat câte 3 câştigători şi a acordat câte 3 menţiuni la fiecare categorie a concursului.
- Discuţii şi dezbateri pe problemele ce afectează r. Bîc
În cadrul acestei sesiuni au participat 100 de tineri care şi-au exprimat dezideratul de a interacţiona direct cu factorii de decizie de la Ministerul Mediului, Primăria mun. Chișinău, Inspectoratul Ecologic de Stat, reprezentanţi ai Agenţiei Ecologice Chişinău, Centrului de Sănătate Publică Municipal, ÎM “Apă – Canal”, APL-uri din regiune şi de a discuta situaţia devastatoare a râului Bâc, care afectează starea sănătăţii a circa un milion de oameni, care locuiesc în bazinul râului Bîc.
La finele sesiunii, toţi cei 450 de tineri au elaborat Rezoluţia Forumului, pe care au înaintat-o Parlamentului Republicii Moldova, Ministrului Mediului primăria mun.